Zásady vrátenia peňazí

Pokud máte jakýkoliv problém nebo nejasnost nebojte se nás kontaktovat na e-mail info{zavináč}zivotniokamziky.cz. Jsme vstřícní a ochotní, tak komunikace s námi není problém.

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

ode dne převzetí zboží,
ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Kupující si je nákup a stvrzením obchodních podmínek vědom, že dle § 1837 občanského zákoníku jsou výjimky z tohoto plnění u dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Pokud je tedy obrázek, který zakoupil v obchodě ZivotniOkamziky.cz vyrobený podle jeho přání na zakázku přímo pro jeho osobu nebo pro třetí osobu (Ať se jedná o digitální zpracování nebo fyzický produkt jako např. plakát, obraz, hrnek, triko, mikina), je tato úprava zákona naplněna.

Protože si za kvalitou naší práce stojíme a spokojený zákazník pro nás není jen klišé, ale pravda, nabízíme službu garance vrácení peněz pokud je zákazník zásadním způsobem nespokojen s dodanou kresbou.

Pokud s kresbou podle fotografie nejste spokojeni kontaktujte nás prosím nejdříve na e-mail info{zavináč}zivotniokamziky.cz. Jsme vstřícní a ochotní, tak komunikace s námi není problém.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou adresu info{zavináč}zivotniokamziky.cz nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v obchodních podmínkách. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.